Lekarze w Trójmieście - Gdańsk, Sopot, Gdynia ( szpital, klinika, przychodnia, lekarze specjaliści )

Szukaj

Idź do treści

Szpital Gdańsk

7. Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią
adres: 80-305 Gdańsk, Polanki 117
tel: 58 552-63-26 fax: 58 741-64-57
Oddział Ratunkowy tel. (0-58) 741-63-18
Izba przyjęć (0-58) 741-63-18

NFZ:

 • CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
 • NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
 • CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
 • POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
 • CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA
 • ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
 • OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA
 • OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
 • UROLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
 • IZBA PRZYJĘĆ


Pomorskie Centrum Traumatologii
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

adres:80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody 1-6
tel:58 302-30-31 fax: 58 301-02-12

NFZ:

 • CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
 • NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA
 • GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
 • PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
 • CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
 • OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY
 • NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY
 • UROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
 • CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
 • ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA
 • KARDIOCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA


Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
adres: 80-308 Gdańsk, Polanki 119
tel:58 552-50-81 do 86 fax: 58 552-47-41
Izba Przyjęć telefon:
(058)520-93-03, (058)552-36-08

NFZ:

 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA
 • PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
 • ALERGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
 • PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
 • IZBA PRZYJĘĆ


Szpital Specjalistyczny
Św. Wojciecha

adres:80-462 Gdańsk, Jana Pawła II 50
tel:58 768-40-00 do 01

NFZ:

 • CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
 • CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
 • PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
 • ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
 • KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
 • NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY
 • OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA
 • POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY
 • CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
 • OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • UROLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJASzpital Studencki ZOZ dla Szkół Wyższych
adres:80-219 Gdańsk, al. Zwycięstwa 30
tel:58 347-29-15 fax: 58 347-29-14
Izba przyjęć
(058) 347 27 71

NFZ:

 • CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
 • IZBA PRZYJĘĆ


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
- Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

adres: 80-952 Gdańsk, Dębinki 7
tel:58 349-22-22 fax: 58 346-11-78
Telefon centrala: (58) 349 22 22

NFZ:

 • OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA
 • KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA
 • ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA
 • TELERADIOTERPIA
 • BRACHYTERAPIA
 • NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
 • HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
 • GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
 • ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • DIABETOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
 • ONKOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
 • PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
 • ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
 • NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
 • KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA
 • DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
 • CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
 • CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
 • ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
 • DIABETOLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • KARDIOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
 • NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
 • NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • NEUROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
 • CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
 • CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
 • CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA
 • CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA
 • CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA
 • CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
 • KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA
 • NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA
 • CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
 • ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
 • OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA
 • TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SWISSMED Centrum Zdrowia

80-215 GDAŃSK
UL. WILEŃSKA 44
tel. 58 524 15 00

NFZ:

 • POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA)
 • CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
 • KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
 • OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
 • CHIRURGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
 • CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA
 • ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
 • IZBA PRZYJĘĆ
 • KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
80-402 GDAŃSK
UL. KLINICZNA 1A
TEL. 58 349 34 65

NFZ:

 • POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY
 • ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA
 • NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY
 • UROLOGIA - HOSPITALIZACJAPomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
80-214 GDAŃSK
UL. SMOLUCHOWSKIEGO 18
TEL. 58 341 55 47

NFZ:

 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
 • IZBA PRZYJĘĆ
 • CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
 • CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
 • CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJAZakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
80-104 GDAŃSK UL. KARTUSKA 4/6
tel.58 309 83 33

NFZ:

 • IZBA PRZYJĘĆ
 • CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
 • KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
 • CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
 • GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
 • DIABETOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
 • POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
 • ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJAPomorskie Centrum Toksykologii
80-104 GDAŃSK
UL. KARTUSKA 4/6
Tel. 58 682 19 39

NFZ:
TOKSYKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA


Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza
adres:80-282 Gdańsk, Srebrniki 1
tel:58 524-75-00 fax: 58 524-75-20

Wojewódzkie Centrum Onkologii
80-210 GDAŃSK
UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 2
TEL. 58 345 21 99

NFZ:

 • CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
Powrót do treści | Wróć do menu głównego